Bijkomende informatie voor medewerkers

(bijgewerkt op 28/07/2020)

Cliquez ici pour la version française

Je hebt waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode. Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:

Ik (of iemand uit mijn gezin) heb (heeft) symptomen van covid-19 of heb (heeft) er gehad de voorbije 14 dagen, mag ik dan toch gaan werken?

Neen, dan mag je niet gaan werken. Om te kunnen opstarten mag er in de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag niemand symptomen vertonen van een mogelijke besmetting. Neem contact op met je kantoor om de situatie te bespreken.

Moet ik extra maatregelen nemen om te gaan werken?

We vinden het belangrijk dat je veilig en in een veilige werkomgeving aan het werk kan.
Alvorens te kunnen opstarten, word je door een van onze medewerkers gecontacteerd. Zij zullen je informeren over onze veiligheidsvoorschriften. Ook jouw klanten worden geïnformeerd over de extra maatregelen die zij moet nemen om de veiligheid te kunnen garanderen. U kan ook steeds terecht op www.veiligterugaanhetwerk.be voor uitgebreidere informatie, een instructiefilm in 6 verschillende talen of om een vraag of bezorgdheid te uiten via het speciaal daartoe voorziene chat-kanaal.

Een overzicht van de verschillende preventiemaatrelen in een handige fiche vindt u via deze link.

Tot slot verspreiden we ook via sociale media wekelijks een veiligheidsvideo rond een bepaald aspect van de preventiemaatregelen. ‘Like’ onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de veiligheidscampagne.

Ontvang ik beschermingsmiddelen van Makkie?

Indien jij en je klant strikt onze veiligheidsvoorschriften naleven, heb je geen extra beschermingsmiddelen nodig. We zullen deze wel ter beschikking stellen voor diegenen die willen. Het ophalen en gebruiken van beschermingsmateriaal is optioneel, zeker niet verplicht, maak hiervoor een afspraak met een kantoormedewerker.

Handschoenen

 • De handschoenen zijn herbruikbaar en dienen onderhouden te worden zoals je correct je handen zou wassen: met water en zeep grondig wassen en vervolgens drogen met papier of een propere handdoek.
 • We voorzien 2 paar herbruikbare handschoenen, die je steeds bij je houdt (niet achterlaten bij de klant). Je wisselt telkens naar een proper paar handschoen bij elke nieuwe klant.
Mondmaskers
 • De mondmaskers zijn herbruikbaar en dienen dagelijks gewassen te worden op 60°. Gedurende de dag is het aangeraden om deze op een propere wijze te bewaren. Wij adviseren in papier: een enveloppe, inpakken in papier, … Mondmaskers zijn niet bedoeld om te dragen tijdens het poetsen, daar gelden de gedragsregels, maar wel voor de verplaatsingen van en naar de klant. Hetzelfde mondmasker kan dus een volledige dag worden gebruikt.
 • Het mondmasker is gemaakt uit 65% polyester en 35% katoen. Het is een drie-laags, wasbaar mondmasker tot 90° (minimaal 60°). Er is gekozen voor een mondmasker zonder vervangbare filter om dat we oog hebben voor het milieu en duurzaam werken.
 • Elke huishoudhulp met een contract van minder dan 32u ontvangt 2 mondmaskers, elke huishoudhulp met een contract van meer dan 32u krijgt 3 mondmaskers.
Je kan ook deze bijkomende beschermingsmiddelen afhalen op kantoor:
 • 1 pak van 15×10 papieren zakdoekjes
 • 1 pak van 150-200 stuks papieren handdoekjes
 • 1 flacon van 500ml handalcohol met pomp handgel. De dosering per ontsmetting bedraagt 1 ‘erwt’ gel, aan te brengen op de handpalm en nadien in te wrijven tot de handen droog zijn.

Kan de klant mij verplichten om een mondmasker en handschoenen te dragen?

Neen, de klant mag dit niet eisen. Verwijs hen hiervoor door naar het kantoor.

Ik ben aan het werk en word ziek, wat nu?

Voor de dagen waarop een klant stond ingeboekt, ontvang je gewaarborgd loon. Voor de dagen waarop tijdelijke werkloosheid wegens overmacht stond ingepland, val je terug op een ziekte-uitkering via de mutualiteit. Je brengt tijdig het ziekteattest binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook digitaal het ziekteattest aan jouw kantoor bezorgen.

Ik ben aan het werk, maar moet preventief in ‘quarantaine’ omdat ik in contact gekomen ben met een zieke/besmette persoon. Wat moet ik doen?

Een quarantaineperiode wordt voorgeschreven door een arts. Na je doktersbezoek breng je ‘quarantaineattest’ tijdig binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook digitaal het ziekteattest aan jouw kantoor bezorgen. Voor deze afwezigheidsdagen val je terug op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Ik heb twijfels bij sommige situaties bij klanten, bij wie kan ik hiervoor terecht?

Indien er zich problemen stellen bij een klant (bvb. een risicopatiënt, een klant die dementeert, een klant die de veiligheidsregels niet naleeft..) dan neem je onmiddellijk contact op met het kantoor. Zo kunnen we de situatie op maat en met respect voor ieders privacy evalueren.

Je kan ons ook bereiken via chat. Op werkdagen tussen 9u en 16u zitten onze experts klaar om al jouw vragen live te beantwoorden. Surf naar www.makkie.be of naar www.veiligterugaanhetwerk.be en stel jouw vraag.

Ik ben zwanger, kan ik dan gaan werken tijdens de coronacrisis?

Ja, uiteraard dien je natuurlijk ook strikt de veiligheidsregels na te leven.

Kan ik alle taken uitvoeren bij de klant zoals voorheen?

Ja, dat kan, op voorwaarde dat je de veiligheidsregels strikt naleeft. Hierbij enkele tips:

 • Spoel het toilet altijd door met het deksel naar beneden, zo vermijd je eventuele opspattende druppels.
 • Vergeet je handen niet te wassen na het verschonen van het beddengoed bij je klant.
 • Ook na het leegmaken van de vuilbak was je je handen grondig. Zelfs al draag je werkhandschoenen. We verwijzen je hiervoor graag naar onze veiligheidsfiche waarin wordt uitgelegd hoe je op een correcte manier je handen wast.
 • Neem je werkhandschoenen altijd mee van bij je klant en berg ze ergens veilig op. Het is niet de bedoeling dat je klant gebruik maakt van de handschoenen.

Ik heb een busabonnement, maar door de huidige omstandigheden verplaats ik mij met de fiets voor het werk. Krijg ik hiervoor ook een vergoeding?

Neen, de bestaande regelingen m.b.t. je vervoersonkosten blijven van kracht.

Kan ik bij nieuwe klanten starten of een vervanging doen?

Ja, enkel op voorwaarde dat deze klanten zich ook akkoord verklaard hebben met onze veiligheidsvoorschriften.

Kan ik vervangingen of nieuwe klanten weigeren omdat ik dit niet veilig vind?

Ook nieuwe klanten en klanten die vervanging wensen gedurende enkele weken moeten zich akkoord verklaren met onze veiligheidsvoorschriften. Op die manier kan je werken in veilige omstandigheden. Indien je beslist om bij deze klanten niet aan de slag te gaan, kan je geen aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid maar wel verlof nemen.

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode?

Alle kantoren zijn terug aan het werk volgens de normale openingsuren. Let wel op bij een bezoek aan het kantoor: Sedert 11 juli 2020 geldt er een mondmaskerverplichting in al onze kantoren.

Ik heb het werk gedeeltelijk hervat, moet ik opnieuw een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Indien je in de maand maart reeds het formulier C3.2 werknemer-corona bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) hebt ingediend, dan blijft dit geldig tot het einde van je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook wanneer je het werk gedeeltelijk hervat. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met je vakbond of de Hulpkas.

Wat met mijn pensioenrechten, vakantiegeld en eindejaarspremie?

De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gelijkgesteld voor je pensioenberekening. Met andere woorden, je bouwt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook pensioenrechten op. Hetzelfde geldt voor jouw vakantierecht en vakantiegeld voor volgend jaar: de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode 01/03/2020 – 30/06/2020 zijn gelijkgesteld voor de berekening van vakantiegeld en vakantierecht. Voor de berekening van de eindejaarspremie zijn de regels anders: de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden niet meegenomen voor de berekening.

Heb je vragen rond je werkloosheidsuitkering?

Wij raden je aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Ja, cumulatie is toegestaan. Je kan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet in jouw aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. Je wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en hebt dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?

Het voortijdig stopzetten van jouw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met de werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld.

Kan ik corona-ouderschapsverlof opnemen?

 • Je moet minstens 1 maand in dienst zijn.
 • Minimum 28,5u per week werken om je prestaties te verminderen met 1/2de.
 • Minimum 38u per week werken om je prestaties te verminderen met 1/2de of 1/5de .
 • Je vraagt het minimum 3 dagen op voorhand aan.
 • Je hebt een akkoord nodig van je werkgever.
 • Enkel opneembaar tussen 1 mei en 30 september 2020.
Bespreek dit eerst met een kantoormedewerker, zo kunnen we je een nieuw uurrooster op maat opmaken.
Meer info over het corona-ouderschapsverlof en de voorwaarden kan je hier vinden: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t9-0

Wat gebeurt er met mijn vakantie die gepland was in de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Gezien de vele aanvragen die we kregen om vakantie tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te annuleren, wordt alle vakantie tijdens deze periode omgeboekt naar Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht. Tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je een werkloosheidsuitkering van 70% van je brutoloon. Daarnaast ontvang je een bijkomende vergoeding van 5.63 euro/dag.

Heb je nog geen vakantie aangevraagd voor in de zomerperiode, dan doe je dit best zo snel mogelijk.

Wat met mijn vakantiedagen die vanaf mei staan ingepland?

Deze vakantiedagen blijven gewoon in de planning staan. Als je wijzigingen wil doen, doe dit dan altijd in overleg met het kantoor.

Ik heb het financieel moeilijk, wat kan ik doen?

Om je persoonlijke uitgaven in tijden van corona te beperken, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Je kan een overzicht van deze maatregelen die mogelijks ook voor jou van toepassing zijn, hier raadplegen. Je kan hiervoor ook contact opnemen met één van onze medewerkers op het nummer 050 800 169. Zij zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Ik heb het psychologisch moeilijk, kan ik ergens terecht?

Voor mentale hulp zijn volgende meldpunten steeds bereikbaar

 • 1712: meldpunt geweld
 • 1813: zelfmoordlijn
 • 106: teleonthaal

Ik vertrek straks op reis of ben net terug van reis, moet ik bepaalde extra maatregelen in acht nemen?

Het meest recent reisadvies rond uw reisbestemming kan u steeds terugvinden via <diplomatie.belgium.be>. Vermijd om op reis te trekken naar bestemmingen uit Rode of Oranje gemarkeerde gebieden. Keer je toch terug van een Rode of Oranje zone, dan is een doktersbezoek aangeraden (en verplicht bij code Rood) om te bepalen welke preventieve maatregelen aangewezen zijn. Als de arts beslist dat een quarantaineperiode aangewezen of verplicht is, vraag dan zeker een quarantaine-attest aan de arts. Vergeet in voorkomend geval ook zeker niet tijdig je kantoor te verwittigen, zodat ook zij tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen om je planning tijdig georganiseerd te krijgen.

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan nog steeds bij onze kantoren terecht tussen 8u30-13u en 13u30-17u. Ook op onze live-chat kan je ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 16u via www.makkie.be of www.veiligterugaanhetwerk.be.

MAKKIE - Dienstencheques

Vestigingen in

● Kortrijk
● Brugge
● Oostende
● Roeselare
● Kuurne
● Waregem
● Poperinge
● Ingelmunster
● Koksijde

Ho o f d k a n t o o r (Ko r t r i j k) )

Doorniksesteenweg 81 B - 8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0867.383.601
Email: info@makkie.be