Bijkomende informatie voor medewerkers

Cliquez ici pour la version française


Uiteraard hebt u waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode.  Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode? 

De kantoren zullen gesloten zijn tijdens deze periode omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften. Contact via mail zal niet kunnen worden opgevolgd tijdens deze periode. We blijven tijdens de kantooruren wel telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen of problemen op de gebruikelijke telefoonnummers.   


Hoe zit het met mijn contract?

Uiteraard ben je nog steeds een werknemer bij ons bedrijf. Je contract blijft geldig, enkel worden de prestaties tijdelijk onderbroken omwille van deze uitzonderlijke maatregelen. 


Welke vergoeding zal ik ontvangen? 

Omwille van je veiligheid en die van de klanten werd beslist om het werk tijdelijk neer te leggen. Hierdoor kom je terecht in werkloosheid wegens overmacht. De uitkering die hiervoor is voorzien is tijdelijk verhoogd tot 70% van je brutoloon (voorlopig tot 30/06/2020). Daarnaast ontvang je nog een bijkomende vergoeding van 5.63€ daarbovenop per dag.  overheid heeft de uitkering tijdelijk (voorlopig tot 30/6/2020) verhoogd naar 70 % van jouw brutoloon. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie. 


Wanneer kan ik terug aan de slag? 

Omwille van jouw veiligheid en die van onze klanten werd beslist om de dienstverlening tijdelijk te onderbreken gedurende de

periode van strikte maatregelen.

UPDATE : Door de verlenging van de maatregelen in kader van Covid-19 kunnen we de dienstverlening nog NIET heropstarten op maandag 20/4/2020. De heropstart staat voorlopig gepland op maandag 4 mei 2020. De heropstart staat voorlopig gepland op maandag 4 mei 2020. We houden je op de hoogte en contacteren je als we zullen heropstarten. 


Hoe vraag ik mijn uitbetaling tijdens Tijdelijke Werkloosheid CORONA aan?

Met de extreme situatie waarin we verkeren is voor velen onder jullie deze procedure nieuw. Daarom willen we jullie een handje helpen in hoe je het beste te werk gaat.

Tijdens de periode van Covid-19 is de procedure wat vereenvoudigd waardoor er nu enkel twee stappen zijn:

Stap 1.

Het document C3.2-WERKNEMER-CORONA invullen. Indien je document als PDF leest kan je op de link klikken, anders type je het volgende adres in op je internet browser: https://www.hvw-capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_werknemer_corona_fill_0.pdf

Stap 2.

Je aanmelden bij een uitbetalingsinstelling. In België zijn er vier uitbetalingsinstellingen:

Bij de volgende drie dien je lid te zijn of eerst te worden:

Bij elke keuze binnen Stap 2 zal duidelijk zijn dat het ingevulde formulier bij Stap 1 dient over te brengen aan de gekozen uitbetalingsinstelling in Stap 2.

Wij als bedrijf zorgen voor de aanmelding bij de RVA en de uitbetalingsinstelling regelt het ook weer verder met jouw document via de RVA. Na stap twee gebeurt dus alles automatisch.

Vragen of problemen? Ben je lid van een vakbond, neem dan telefonisch contact op met hen. Ze zullen je zeker verder kunnen helpen. 

Geen lid van een vakbond, neem dan contact op met de HVW, zij zullen je alle nodige informatie bezorgen. 

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen?

Ja, tot 30 juni 2020 moet u hier geen aangifte van doen en kan u dit cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?

Om uitkeringen te krijgen, moet een werknemer eerst een aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen bewijzen. Men noemt dit "zijn toelaatbaarheid bewijzen". 

  • • Indien u tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht, dan wordt u toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen. 
  • • Indien u tijdelijk werkloos wordt wegens economische redenen tijdens de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, dan wordt u toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen.

Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.!Let dus op: er kunnen u geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden betaald voor de periode vóór 1 februari 2020 of na 30 juni 2020 indien u uw toelaatbaarheid niet bewijst.

 

Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?

Het gaat hier over grensarbeiders die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken. Deze personen kunnen in geval van tijdelijke werkloosheid eventueel uitkeringen ten laste van België krijgen.  Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Ja. Cumulatie is toegestaan. De werknemer kan in tijdelijke werkloosheid worden gesteld in zijn aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. De werknemer wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en heeft dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.


*Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?

Het voortijdig stopzetten van uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met uw werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld.

 

Moet ik eerst mijn overuren opnemen vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht, moet niet eerst zijn verworven overuren opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos gesteld kan worden.


Wat met ziekte en tijdelijke werkloosheid Overmacht? 
Alle gevallen van ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen ten laste  van de mutualiteit.  Voor de ziektedagen die samenvallen met de niet gewerkte dagen zal je een ziekte-uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het maakt hierbij niet uit of je al ziek was voor de tijdelijke werkloosheid aanving of pas tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ziek wordt. 
Dat betekent dat je binnen de 48u de aanvraag aan bij je ziekenfonds moet doen. Contacteer je ziekenfonds over hoe je dit best doet.

Ik heb nog papieren dienstencheques, attesten, documenten, … die ik moet binnenbrengen?
Alle documenten die je nog moet afgeven of binnenbrengen stuur je gedurende deze periode best op naar ons hoofdkantoor (Baron Ruzettelaan 33, B-8310 Assebroek).  Je kan hiervoor een voorgefrankeerde enveloppe gebruiken, die je normaal enkel voor het opsturen van prestatiestaten en papieren dienstencheques gebruikt.  
Let op: Vanaf we de heropstarten wordt dit weer zoals voorheen, namelijk via jouw plaatselijke kantoor.


Wat gebeurt er met mijn verlof gepland in de periode van tijdelijke werkloosheid?

Gezien de vele aanvragen die we kregen om het verlof tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid te annuleren, wordt alle verlof in deze periode omgeboekt naar Tijdelijke Werkloosheid Overmacht. Zonder tegenbericht van jouw, blijf je gedurende de ganse periode in tijdelijke werkloosheid en ontvang je een werkloosheidsuitkering van 70% van je Brutoloon. Moet ik tijdens de periode van tijdelijke sluiting een prestatiestaat opmaken?

Nee, dit is niet nodig. Tijdens de periode van tijdelijke sluiting hoef je ook tijdelijk geen prestatiestaat op te maken en in te dienen.  We weten immers dat je niet aan het werk bent. Vanaf je terug aan de slag gaat, moet je echter opnieuw zoals vroeger elke week je prestatiestaat invullen. 

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan uiteraard steeds bij onze kantoren terecht.

MAKKIE - Dienstencheques

Vestigingen in

● Kortrijk
● Brugge
● Oostende
● Roeselare
● Kuurne
● Waregem
● Poperinge
● Ingelmunster
● Koksijde

Ho o f d k a n t o o r (Ko r t r i j k) )

Doorniksesteenweg 81 B - 8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0867.383.601
Email: info@makkie.be